Naša spoločnosť


Činnosť našej spoločnosti vychádza z dlhoročných skúseností v oblasti poskytovania čistiacich a upratovacích prác. Zakladáme si na kvalitnom výkone a profesionálnom prístupe.

Naše komplexné portfólio upratovacích služieb dokáže uspokojiť požiadavky aj tých najnáročnejších klientov. Sledujeme vývoj v oblasti facility na zahraničných trhoch a novinky aplikujeme u našich zákazníkov. Na výbere personálu si dávame záležať, zakladáme si na ich bezúhonnosti skúsenostiach. O hladký priebeh upratovania vo vašich priestoroch sa pravidelným monitoringom postará pridelený supervízor.

Zo skúseností vieme, že osobným prístupom dokážeme dosiahnuť spokojnosť na strane klientov aj našich pracovníkov.

CENOVÁ PONUKAKontaktné údaje